Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử?
42 người đã bình chọn
 Thống kê truy cập
Thống kê: 20.833
Online: 325

Thông tin của Đơn vị xã Lâm Xa huyện Bá Thước

BỘ MÁY, CƠ CẤU TỔ CHỨC XÃ LÂM XA

 

Tên xã

Địa chỉ

Số điện thoại liên hệ, email

Lãnh đạo đơn vị

Lâm Xa

Thôn Phố 1 - xã Lâm Xa - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hóa

- Đảng ủy:

0237 37880.864.

- UBND:

0237 37880.655.

Email: ubndxalamxa@gmail.com

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Nguyễn Văn Lai

2. Phó bí thư TT: Hà Xuân Ban

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Lai

2. Phó chủ tịch: Trương Văn Thanh

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Thế Nghị

2. Phó chủ tịch: Đỗ Quang Trung

3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Duy Vũ ( Đội viên Dự 600 PCT xã)

 

THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Lai

Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

0978.839.288

2

Hà Xuân Ban

Đảng ủy

Phó bí thư - T.Tr Đảng ủy

0962.993.205

3

Nguyễn Thế Nghị

UBND

Phó bí thư - CT.UBND

0987.471.646

THƯỜNG TRỰC HĐND

1

Nguyễn Văn Lai

HĐND

Chủ tịch HĐND

0978.839.288

2

Trương Văn Thanh

HĐND

Phó chủ tịch HĐND

0972.829.699

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Nguyễn Thế Nghị

UBND

Chủ tịch

0987.471.646

2

Đỗ Quang Trung

 

Phó chủ tịch

01687.830.430

3

Hà Văn Khương

UBND

Văn phòng thống kê

0987.611.464

4

Nguyễn Nam Phong

UBND

Văn phòng thống kê

02376.555.666

5

Hoàng Xuân Thủy

UBND

Tư pháp - Hộ tịch

0969.893.510

6

Trương Văn Thanh

UBND

Địa chính, NN, XD&MT

0975.868.250

7

Mai Thị Thúy Vân

UBND

VP-TK (Phụ trách CSXH)

01688.771.982

8

Trịnh Văn Tâm

UBND

Địa chính, NN, XD&MT

0975.950.120

9

Lê Văn Hải

UBND

Kế toán – Ngân sách

0916.106.313

10

Hà Văn Long

UBND

Phó trưởng công an

0989.525.381

11

Bùi Văn Thọ

UBND

Phó trưởng công an

0989.323.482

12

Vi Ngọc Bích

UBND

Chỉ huy phó quân sự

01693350793

13

Nguyễn Thế Cường

UBND

Thú y

01679898778

14

Trương Văn Nghị

UBND

Văn hóa, thể thao

0949820349

15

Lê Huyền Thương

UBND

Văn thư – Lưu trữ

0969617893

16

Bùi Thị Luyến

UBND

Khuyến nông viên

0979465988

17

Đinh Thị Tình

UBND

LĐTBXH

01693213048

18

Hà Thị Chiên

UBND

Dân số, GĐ, TE

02376596090

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

1

Lê Thị Oanh

UBMTTQ

Chủ tịch

0961058927

2

Hà Văn Luyến

UBMTTQ

Phó chủ tịch

0913917407

CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ

1

Hà Văn Tuân

Cựu chiến binh

Chủ tịch

0963.344.006

2

Hà Văn Luyến

Cựu chiến binh

Phó chủ tịch

0913917407

3

Nguyễn Thế Dũng

Nông dân

Chủ tịch

0978.147.945

4

Phạm Văn Hưng

Nông dân

Phó chủ tịch

01288093144

5

Phạm Quốc Tài

Đoàn thanh niên

Bí thư đoàn

0962.862.838

6

Phạm Thị Tươi

Đoàn thanh niên

Phó bí thư đoàn

0962273658

7

Nguyễn Thị Chương

Phụ nữ

Chủ tịch

0978.562.838

8

Ngân Thị Đào

Phụ nữ

Phó chủ tịch

 

9

Hà Thanh Tân

Hội người cao tuổi

Chủ tịch

01654423661

10

Phạm Thị Bích

Hội chữ thập đỏ

Chủ tịch

01654421779

11

Hà Xuân Thiền

Hội khuyến học

Chủ tịch

02373707150

 

 Liên kết website